Tibetan Bunting, Emberiza koslowi

Common Name Tibetan Bunting
Scientific Name Emberiza koslowi
Taxonomic Family Emberizidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological DataRecordings


Recording #AV 3971, southeastern Qinghai; beside the Jiang Xi Ling Chang (Yi A La Shan) Pass, Kanda Shan Mountains, near Nangqian, China (song)

Sonogram of recording #AV 3971

Recording #AV 3972, southeastern Qinghai; beside the Jiang Xi Ling Chang (Yi A La Shan) Pass, Kanda Shan Mountains, near Nangqian, China (song)

Sonogram of recording #AV 3972