Akikiki, Oreomystis bairdi

Common Name Akikiki
Alternative common Names Kauai Creeper, 'Akikiki
Scientific Name Oreomystis bairdi
Taxonomic Family Fringillidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data