Pytilia lineata

Common Name
Scientific Name Pytilia lineata
Taxonomic Family Estrildidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data