Aztec Thrush, Zoothera pinicola

Common Name Aztec Thrush
Scientific Name Zoothera pinicola
Synonyms Ridgwayia pinicola
Taxonomic Family Turdidae
Taxonomic Order Passeriformes
Other names
(synonyms or historical names)
Ridgwayia pinicola

Ecological Data