White-throated Tinamou, Tinamus guttatus

Common Name White-throated Tinamou
Scientific Name Tinamus guttatus
Taxonomic Family Tinamidae
Taxonomic Order Tinamiformes

Ecological Data