Zapata Wren, Ferminia cerverai

Common Name Zapata Wren
Scientific Name Ferminia cerverai
Taxonomic Family Troglodytidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data