Plain White-eye, Zosterops hypolais

Common Name Plain White-eye
Scientific Name Zosterops hypolais
Taxonomic Family Zosteropidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data