Lowland White-eye, Zosterops meyeni

Common Name Lowland White-eye
Scientific Name Zosterops meyeni
Taxonomic Family Zosteropidae
Taxonomic Order Passeriformes

PhotosEcological DataRecordings


Recording #AV 2429, Luzon; Subic, nursery area, Philippines (call)

Sonogram of recording #AV 2429

Recording #AV 2430, Luzon; Subic, nursery area, Philippines (call)

Sonogram of recording #AV 2430

Recording #AV 2431, Luzon; Subic, nursery area, Philippines (call)

Sonogram of recording #AV 2431