Wahnes's Parotia, Parotia wahnesi

Common Name Wahnes's Parotia
Scientific Name Parotia wahnesi
Taxonomic Family Paradisaeidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data