Steel-blue Flycatcher, Myiagra ferrocyanea

Common Name Steel-blue Flycatcher
Scientific Name Myiagra ferrocyanea
Taxonomic Family Monarchidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data