Taita Fiscal, Lanius dorsalis

Common Name Taita Fiscal
Alternative common Names Teita Fiscal
Scientific Name Lanius dorsalis
Taxonomic Family Laniidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data