Batis reichenowi

Common Name
Scientific Name Batis reichenowi
Taxonomic Family Platysteiridae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data