Atherton Scrubwren, Sericornis keri

Common Name Atherton Scrubwren
Scientific Name Sericornis keri
Taxonomic Family Acanthizidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data