Mato Grosso Woodcreeper, Hylexetastes brigidai

Common Name Mato Grosso Woodcreeper
Scientific Name Hylexetastes brigidai
Taxonomic Family Dendrocolaptidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data