Neblina Tapaculo, Scytalopus altirostris

Common Name Neblina Tapaculo
Scientific Name Scytalopus altirostris
Taxonomic Family Rhinocryptidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data