Planalto Tapaculo, Scytalopus pachecoi

Common Name Planalto Tapaculo
Scientific Name Scytalopus pachecoi
Taxonomic Family Rhinocryptidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data