Salinas Monjita, Xolmis salinarum

Common Name Salinas Monjita
Scientific Name Xolmis salinarum
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data