Patagonian Negrito, Lessonia rufa

Common Name Patagonian Negrito
Scientific Name Lessonia rufa
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data