Andean Negrito, Lessonia oreas

Common Name Andean Negrito
Scientific Name Lessonia oreas
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data