Agile Tit-tyrant, Anairetes agilis

Common Name Agile Tit-tyrant
Scientific Name Anairetes agilis
Synonyms Uromyias agilis
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes
Other names
(synonyms or historical names)
Uromyias agilis

Ecological DataRecordings


Recording #AV 3064, Navarco , Colombia (call)

Sonogram of recording #AV 3064