Slaty Elaenia, Elaenia strepera

Common Name Slaty Elaenia
Scientific Name Elaenia strepera
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data