Reiser's Tyrannulet, Phyllomyias reiseri

Common Name Reiser's Tyrannulet
Scientific Name Phyllomyias reiseri
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data