Phyllomyias leucogonys

Common Name
Scientific Name Phyllomyias leucogonys
Taxonomic Family Tyrannidae
Taxonomic Order Passeriformes

Ecological Data