Black-headed Trogon, Trogon melanocephalus

Common Name Black-headed Trogon
Scientific Name Trogon melanocephalus
Taxonomic Family Trogonidae
Taxonomic Order Trogoniformes

Ecological DataRecordings


Recording #AV 16203, Guanacaste; Ostional, Costa Rica (song)

Sonogram of recording #AV 16203