Mountain Avocetbill, Opisthoprora euryptera

Common Name Mountain Avocetbill
Scientific Name Opisthoprora euryptera
Taxonomic Family Trochilidae
Taxonomic Order Apodiformes

Ecological Data