Mikado Pheasant, Syrmaticus mikado

Common Name Mikado Pheasant
Scientific Name Syrmaticus mikado
Taxonomic Family Phasianidae
Taxonomic Order Galliformes

Ecological Data