White-winged Potoo, Nyctibius leucopterus

Common Name White-winged Potoo
Scientific Name Nyctibius leucopterus
Taxonomic Family Nyctibiidae
Taxonomic Order Caprimulgiformes

Ecological Data