Grey Potoo, Nyctibius griseus

Common Name Grey Potoo
Alternative common Names Common Potoo
Scientific Name Nyctibius griseus
Taxonomic Family Nyctibiidae
Taxonomic Order Caprimulgiformes

Ecological Data