Madagascar Red Owl, Tyto soumagnei

Common Name Madagascar Red Owl
Alternative common Names Red Owl
Scientific Name Tyto soumagnei
Taxonomic Family Tytonidae
Taxonomic Order Strigiformes

Ecological Data