Plain Parakeet, Brotogeris tirica

Common Name Plain Parakeet
Scientific Name Brotogeris tirica
Taxonomic Family Psittacidae
Taxonomic Order Psittaciformes

Ecological DataRecordings


Recording #AV 10294, Santa Catarina; Serra do Javi, Brazil (calls)

Sonogram of recording #AV 10294