Streaky-breasted Flufftail, Sarothrura boehmi

Common Name Streaky-breasted Flufftail
Scientific Name Sarothrura boehmi
Taxonomic Family Rallidae
Taxonomic Order Gruiformes

Ecological Data