Rhipiduridae

Taxon order Passeriformes
Taxon family Rhipiduridae
Common group Fantails

List of taxonomic families


Species


Scientific Name Common Name Recordings Photos
Chelidorynx hypoxantha Yellow-bellied Fantail 10 0
Rhipidura albicollis White-throated Fantail 5 0
Rhipidura albiventris Visayan Fantail 5 0
Rhipidura albolimbata Friendly Fantail 0 0
Rhipidura atra Black Fantail 2 0
Rhipidura aureola White-browed Fantail 2 0
Rhipidura brachyrhyncha Dimorphic Fantail 2 0
Rhipidura cockerelli White-winged Fantail 0 0
Rhipidura cyaniceps Blue-headed Fantail 4 2
Rhipidura dahli Bismarck Fantail 0 0
Rhipidura dedemi Streaky-breasted Fantail 2 0
Rhipidura diluta Brown-capped Fantail 2 0
Rhipidura drownei Brown Fantail 0 0
Rhipidura dryas Arafura Fantail 9 0
Rhipidura euryura White-bellied Fantail 0 0
Rhipidura fuliginosa Grey Fantail 7 0
Rhipidura fuscorufa Cinnamon-tailed Fantail 2 0
Rhipidura hyperythra Chestnut-bellied Fantail 0 0
Rhipidura javanica Pied Fantail 2 0
Rhipidura kubaryi Pohnpei Fantail 0 0
Rhipidura lepida Palau Fantail 0 0
Rhipidura leucophrys Willie-wagtail 3 0
Rhipidura leucothorax White-bellied Thicket-fantail 1 0
Rhipidura maculipectus Black Thicket-fantail 1 0
Rhipidura malaitae Malaita Fantail 0 0
Rhipidura matthiae Matthias Fantail 0 0
Rhipidura nebulosa Samoan Fantail 0 0
Rhipidura nigritorquis Philippine Pied Fantail 7 0
Rhipidura nigrocinnamomea Black-and-cinnamon Fantail 2 0
Rhipidura opistherythra Long-tailed Fantail 1 0
Rhipidura perlata Spotted Fantail 2 0
Rhipidura personata Kadavu Fantail 0 0
Rhipidura phasiana Mangrove Fantail 0 0
Rhipidura phoenicura Rufous-tailed Fantail 1 0
Rhipidura rennelliana Rennell Fantail 0 0
Rhipidura rufidorsa Rufous-backed Fantail 0 0
Rhipidura rufifrons Rufous Fantail 0 0
Rhipidura rufiventris Northern Fantail 5 0
Rhipidura sauli Tablas Fantail 1 0
Rhipidura semirubra Manus Fantail 0 0
Rhipidura superciliaris Blue Fantail 15 0
Rhipidura superflua Tawny-backed Fantail 2 0
Rhipidura tenebrosa Dusky Fantail 0 0
Rhipidura teysmanni Rusty-bellied Fantail 8 0
Rhipidura threnothorax Sooty Thicket-fantail 5 0
Rhipidura verreauxi Streaked Fantail 0 0

Photos